Politiek en praktijk van sociale interventies.

Justus Uitermark, Amy-Jane Gielen en Marcel Ham (red.)

In Wat werkt nu werkelijk? onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Wat vertellen de databanken ons hierover?

Het boek zoomt in op exemplarische voorbeelden van succesvolle maatregelen. Wat is de beste manier om kwetsbare en eenzame mensen weer bij de samenleving te betrekken? Helpt visolie tegen agressie? Halen kinderen door veel te sporten slechtere of juist betere cijfers op school? Welk beleid werkt tegen dakloosheid? Zijn het herhaalbare methoden? En wie bepaalt eigenlijk wat effectiviteit betekent of hoe het bewezen kan worden?

In Wat werkt nu werkelijk? leest u een scherp en kritisch overzicht van kennis over sociale interventies. Het is dan ook een boek waar geen politicus, professional, beleidsmaker of journalist omheen kan.

Met bijdragen van Paul Schnabel, Hans Boutellier, Godfried Engbersen, Jos van der Lans, Tom van Yperen, Lia van Doorn, Johan Polder, Peter van der Laan, Sebas Abdallah, Pierre Koning, Ap Zaalberg, Hans Kroon, Peter Rensen, Astrid van der Kooij, Lee Staples, Jeroen Gradener, Matthijs van den Berg, Casper Schoemaker, Marijke Booijink, Willibrord de Graaf, Nanne Boonstra en Niels Hermens.

discussie over evidence based werken op Sociale Vraagstukken